Huisregels

Zo houden we onze praktijken veilig, schoon en toegankelijk voor u en ons!

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Neem bij de eerste behandeling uw identiteitsbewijs of rijbewijs mee.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. Tevens na gebruik alle apparaten en materialen weer schoon en op de oorspronkelijke plek terug te leggen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u Whatsapp-en of e-mailen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Wij vragen u wijzigingen van verzekering – en / of persoonsgegevens aan ons door te geven.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn, de praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in of rondom het gebouw.
 • Het gebruik van mobiele telefoons voor het maken van filmpjes en foto’s is niet toegestaan om privacy redenen. Uitzonderingen alleen in overleg met uw behandelend fysiotherapeut.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Bent u niet (aanvullend) verzekerd, dan krijgt u maandelijks de factuur per e-mail. Wijziging van uw e-mailadres graag aangeven bij uw therapeut. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van het aantal verkregen behandelingen.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk. U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Wij zijn als praktijk een erkend stageadres. Wij vinden scholing, ontwikkeling en het opleiden van toekomstige collega’s erg belangrijk. Het kan dus zijn dat een collega in opleiding bij uw behandeling aanwezig is, mocht u dit om welke reden dan ook niet prettig vinden kunt u dit (vooraf) bij uw fysiotherapeut aangeven.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek, waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen. Aan het einde van het behandeltraject wordt u via de mail uitgenodigd om een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Wij stellen het ook zeer op prijs als u een Google review voor ons zou willen achterlaten!
 • Wij houden ons aan het klachten- en privacyreglement volgens onze beroepsorganisatie KNGF